Általános Szerződési Feltételek


Sütik:

A legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. Részletes információs

Cookies

We use cookies to enhance your visit to us. By using our website you agree to our use of these cookies. Find out more.

Általános Szerződési Feltételek

A www.drukka.hu weboldal (továbbiakban: honlap) kizárólagos tulajdonosa a Drukka Kft. (székhely: 1138. Budapest, Váci út 168/A 3. Adószám: 25418370-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-964925) (továbbiakban: tulajdonos).

A honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Amennyiben a honlap felhasználási feltételeivel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt!

Minden a honlapon található szerzői jogi védelmet élvező tartalom (fénykép, írás, rovatok címe, illetve a drukka.hu domain név) a tulajdonos kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, azok szerzői jogvédelem alatt állnak, illetve azok felhasználására vonatkozóan a tulajdonos a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

A tulajdonos fenntart minden, a portál bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban való tárolása, kereskedelmi forgalomba hozatala.

A portál teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A portálokról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, s erre a tulajdonostól engedélyt kér, és írásbeli engedélyt kap.

A ww.drukka.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a tulajdonos előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A tulajdonos a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a honlap üzemeltetője – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilván tartsa és kezelje.

A tulajdonos az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.

A ww.drukka.hu honlap üzemeltetése során a tulajdonos igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a tulajdonos nem vállalja a felelősséget. A tulajdonos a weboldal használatából eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja.

A tulajdonos nem vállalja a felelősséget a honlapon történt elírásokért, sem pedig az oldalak tartalmának jogosulatlan, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Drukka Kft. számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, valamint információs önrendelkezési joguk biztosítása. Az adatkezelés során a Drukka Kft. figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvényt.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatok szolgáltatása önkéntes.

A Drukka Kft. kötelezi magát arra, hogy

az Ön adatait tisztességesen és törvényesen dolgozza fel gondoskodik az adatok biztonságáról, harmadik félnek azokat, a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve, hozzájárulásuk nélkül nem adják tovább megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg

megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

NAIH adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86251/2015

iratkozz fel hírlevelünkre